เสกสันต์ ปะวันเตา

Seksan Pawantao

CEO

 

บริษัท เอสเอฟ เอ็นจิเนียริ่ง พาร์ท แอนด์ เซอร์วิซ จำกัด

SF ENGINEERING PART AND SERVICE CO., LTD.

ปัญหางานไฟฟ้า คืองานของเรา

บริการ ออกแบบ ตรวจสอบ ติดตั้ง แก้ไข

งานระบบไฟฟ้า โรงงานอุตสาหกรรม

งานไฟฟ้าอาคาร ตึก โครงสร้าง งานก่อสร้างโครงการ ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

บริการผู้รับเหมางานไฟฟ้า

ช่องทางติดต่อ

แผนที่

บริการของเรา

ผลงานของเรา

ช่องทางติดต่อ

แผนที่

แชร์หน้านี้