วิเชษฐ์  นิลเขาปีบ (ต้น)

Vichate Nilkaopeeb (Ton)

 

HR Consultancy and Business Partner Co., Ltd.

ธุรกิจ ที่ปรึกษา ระบบงานบริหารทรัพยากรมนุษย์

“ปัญหาเรื่องงานบุคคล คิดถึงต้น HR”

บริการของเรา

1. Organization Chart, Salary Structure, Manpower Analysis

2. To be JA / JS / JD and KPI

3. To Produce Procedures HR Admin and Safety

4. Payroll Management Support Service and Analysis

5. Orientations Program and New Hiring Management

6. Probation Management and Evaluation System

7. Employment Contact, Probationary Contract, Secret Mission

8. Development Plans, Exployee Training and Training Evaluations.

9. Labor Dispute Prevention / การป้องกันข้อพิพาทแรงงาน Work Regulations, Policy, SOP, WI and Other Document

10. Performance Management System / ระบบการประเมิณผลงาน

11. Employee Relation / Industrial Relation / CSR

12. Employee Engagement / Employee Satisfaction

ช่องทางติดต่อ

ประสบการณ์

1. NS Electronic Bangkok (USA)

          >> Production Supervisor

2. TBKK (Thailand) Ltd. (Japan)

          >> HR and GA Manager

3. Thai Samsung Electronics Co., Ltd. (Korea)

          >> HR and GA Manager

4. SRF Industries (Thailand) Ltd. (Indian)

          >> GM of HR GA and Safety

งานของเรา

งานบรรยายด้านวิชาการ

งานบรรยาย

ด้านวิชาการ

CSR

ช่องทางติดต่อ

แชร์หน้านี้