ธนัช ชาภักจานนท์

Thanat Chapakjanon

บริษัท บีโอพี เอ็กซ์เพรส จำกัด

BOP Express Co., Ltd.

เราให้บริการที่สร้างความมั่นใจ ในการเคลียร์สินค้าที่ถูกต้องและรวดเร็ว จนสินค้าส่งถึงมือผู้รับ 

บริการนำเข้า-ส่งออก Shipping Service

ยื่นขอใบอนุญาตในการนำเข้า-ส่งออก

ยื่นแบบฟอร์มขอสิทธิประโยชน์ทางการค้า

ไทย-จีน (FORM E)

อาเซียน (FORM D หรือ ATIGA)

อาเซียนอินเดีย (FORM AI)

ให้บริการขนส่งสินค้าตั้งแต่ต้นทาง

จนถึงหน้าประตูบ้านปลายทาง

ช่องทางติดต่อ

แผนที่

แชร์หน้านี้